Svenska kryonikföreningen är en ideell förening bildad våren 2016 vars syfte är att sprida kunskap om kryonik i Sverige. På sikt hoppas vi även kunna erbjuda praktiskt stöd till bosatta i Sverige som önskar bli kryopreserverade efter sin bortgång.

Vi erbjuder information genom denna webbsida och på vår Facebook-grupp. Därutöver svarar vi gärna på frågor och bidrar konstruktivt i samhällsdebatten när så är lämpligt.

Ifall du vill bli medlem i Svenska Kryonikföreningen skickar du enklast ett meddelande genom formuläret på denna sida (under ”kontakt”) eller på Facebookgruppen. För en begränsad tid, under 2016 och 2017, bjuder vi på medlemsavgiften första året. Därefter kommer vi att sätta medlemsavgiften beroende på medlemmarnas ambitionsnivå.