Svenska kryonikföreningen är en ideell förening bildad våren 2016 vars syfte är att sprida kunskap om kryonik i Sverige. På sikt hoppas vi även kunna erbjuda praktiskt stöd till bosatta i Sverige som önskar bli kryobevarade, med hopp om en ljus framtid, istället för begravda eller kremerade.

Vi erbjuder information genom denna webbsida och på vår Facebook-grupp. Därutöver svarar vi gärna på frågor och bidrar konstruktivt i samhällsdebatten när så är lämpligt.

Ifall du vill bli medlem i Svenska Kryonikföreningen skickar du enklast ett meddelande genom formuläret på denna sida (under ”kontakt”) eller på vår Facebookgrupp. För år 2022 gäller följande medlemsavgifter:

Stödmedlem: 200 kr/år.
Fullvärdig medlem: 1000 kr/år
Fullvärdigt medlemskap för familj: 1500 kr.