Arrangemang för kryopreservering

Kanske har du hört att kryonik bara är för rika eller att det är komplicerat att fylla i de kontrakt och dokument som behövs. För de flesta stämmer detta inte; ett kryonikarrangemang kostar inte mer än en pizza per månad och det går snabbt och enkelt att underteckna avtalet.

Det finns tre större organisationer som arrangerar kryopreservering: Alcor, Cryonics Institute och KrioRus. I dagsläget rekommenderar vi Cryonics Insitute då det är enkelt och billigt, men framöver hoppas vi kunna erbjuda hjälp och stöd också till dem som väljer en annan organisation.

Vad behöver du då göra för att säkerställa chansen till fortsatt liv även efter att du juridiskt dödförklaras? Först tar du ut en livförsäkring på ett lämpligt belopp. Vi rekommenderar att du väljer 1 mkr som försäkringsbelopp eftersom detta ger goda marginaler för ändringar i växelkurser och eventuella prisökningar. De flesta större försäkringsbolag bör fungera bra och du kan välja det billigaste. Sedan väljer du om du vill bli livstids medlem i Cryonics Institute för USD 1250 (ca 11 tkr) eller betala en årlig medlemsavgift på 120 USD (ca 1 tkr) per år och fyller i lämplig blankett:

Livstids medlemskap i Cryonics Institute

Årligt medlemskap i Cryonics Institute

Du postar sedan din medlemsansökan och betalar medlemsavgiften enligt instruktionerna längst ned på blanketten. Inom kort blir du kontaktad av Cryonics Institute som hälsar dig välkommen som medlem. Du kommer att få en blankett där du fyller i att du vill bli kryopreserverad och anger kontaktuppgifter m.m. samt bifogar en kopia av försäkringsbrevet där du angivit Cryonics Institute som förmånstagare på din livförsäkring. Så snart denna är inskickad har du ett arrangemang för kryopreservering!

Men hur gör jag om jag vill maximera chanserna? 

För att öka chanserna att du kan kryopreserveras på ett bra sätt behöver du säkerställa att det vid dödstillfället finns personer i din närhet som snabbt kan förbereda dig för kryopreservering. Svenska Kryonikföreningen rekommenderar att du blir medlem i Cryonics UK. Det är en ideell organisation som har högst kapacitet av alla organisationer i hela Europa när det gäller praktiskt förmåga att stödja kryopreservering. Namnet till trots accepterar de medlemmar från Sverige och kommer att ställa upp med ett vältränat och välutrustat team som står i beredskap ifall du hamnar i ett kritiskt medicinskt tillstånd.

Ibland händer det förstås att någon avlider tvärt och oväntat, i vilket fall Cryonics UK bara kan vara till begränsad hjälp. För sådana fall rekommenderar vi att du ber en närstående eller begravningsentreprenör snabbt kyla ned huvudet, t.ex. med KoolPak eller is, och sedan skickar dig i isvatten eller på torris till Cryonics Institute.