Om kryonik

Kryonik syftar till att bevara en kritisk sjuk människa som inte kan botas med nuvarande medicinska behandlingar, tills dess att framtida medicinsk teknik blivit så pass bra att personen kan återföras till ett ungdomligt tillstånd med full hälsa. Kryobevaring görs vid mycket låga temperaturer där all biologisk aktivitet upphört och tiden för alla praktiska ändamål står stilla. 

Den första personen som kryobevarats är den amerikanska psykologiprofessorn James Bedford. Efter att han under en tid kämpat med cancer kyldes han ned och bevarades i flytande kväve. Han förvaras idag hos Alcor Life Extension Foundation i Scottsdale, Arizona, USA. 

Tekniken för kryobevaring har utvecklats rejält sedan James Bedfords dagar. I en modern kryobevaring återställs cirkulationen direkt efter att patienten dödförklaras för att undvika celldöd. Blodet ersätts sedan med en vätska som sakta stelnar när den kyls ned, utan att bilda iskristaller. Nedkylningen till flytande kväve sker sakta över minst en veckas tid för att undvika isbildning och sprickbildning.  De patienter som kryobevaras idag bör därför ha betydligt större chanser att kunna återställas till liv än James Bedford. 

Efter att en patient kylts ned till låga temperaturer sker långtidsförvaring vid någon av de större kryonikorganisationerna. I Europa försvaras kryobevarade patienter av European Biostasis Foundation utanför Zürich i Schweiz. För att täcka kostnaden för kryobevaringen, framtida medicinsk behandling och återintegrering i samhället betalar varje patient ett belopp till en patientstiftelse. Avkastningen från dessa medel täcker därefter kostnaderna.

Det bör understrykas att kryonik inte handlar om att bevara döda. Alla kryobevarade patienter är visserligen juridiskt dödförklarade, men gränsen för när man anses död har förändrats över tiden. De flesta patienter som dödförklaras idag har intakta kopplingar mellan sina hjärnceller och det är troligt att både personlighet och långtidsminnen finns i detta nätverk. Om denna information kan bevaras finns hopp ett framtida fortsatt rikt liv.