Vetenskap och kryonik

Det bör sägas från början att det inte är vetenskapligt belagt att kryonik fungerar. Ingen människa, eller ens ett däggdjur, har någonsin kommit levande ur en kryopreservering och det är svåra hinder som behöver övervinnas. För att kryonik ska fungera krävs bland annat att inga större skador inträffar innan kryopreserveringen, att kryoförvaringen fortgår i så lång tid som behövs utan missöden och att skadorna som orsakade dödsfallet kan botas med framtida medicinsk teknologi.

Med ovanstående sagt finns det inget som utesluter att kryonik kan fungera och vi inom Svenska Kryonikföreningen är optimistiska om möjligheterna. Helt säkert är att chanserna till framtida liv är oerhört mycket bättre med kryopreservering än för traditionella alternativ som jordfästning eller kremering. De två senare begravningsalternativen är slutgiltiga utan någon möjlighet till framtida liv. Kryopreservering är i dagsläget det enda begravningsalternativet som erbjuder ett hopp om ett fortsatt rikt och innehållsfullt liv.

Sammanfattningsvis kan sägas att kryonik är fullt förenligt med modernt vetenskapligt kunnande samtidigt som det inte finns några garantier för att det faktiskt fungerar.