Kryonik är förvaring vid extremt låga temperaturer av personer som lider av en dödlig åkomma som rådande medicinsk vetenskap inte har förmågan att bota. Förhoppningen är att framtida vetenskapliga framsteg skall möjliggöra bot och att personen kan återföras till liv med ett intakt medvetande. Vid kryonikbevarande förvaras patienterna i behållare i flytande kväve i en temperatur runt -196 °C.

Tekniken används idag framgångsrikt för bevarandet av bland annat mänskliga äggceller, spermier och embryon.