Svenska Kryonikföreningen

Kryonik är ett hoppingivande alternativ till jordfästning eller kremering där människan förvaras så intakt som tekniken tillåter i förhoppningen att framtida teknologi kan reparera skadorna och återställa full hälsa.

Svenska Kryonikföreningen hjälper bosatta i Sverige som vill kryobevaras istället för att jordfästas eller kremeras. I dagsläget fokuserar vi på att erbjuda information och på sikt hoppas vi kunna bidra med praktiskt stöd.

På den här sidan finner du information om kryonik. Vi har även en Facebooksida där vi postar kortare inlägg och lättsammare material.

Välkommen till Svenska Kryonikföreningen!