Svenska Kryonikföreningen

Kryonik är ett hoppingivande alternativ till jordfästning eller kremering där en kritiskt sjuk människa, som inte kan räddas med någon nu existerande medicinsk behandling, bevaras så intakt som möjligt över årtionden i förhoppningen att framtida medicinsk teknik kan reparera skadorna och återställa full hälsa.

Kryonik kan liknas med en medicinsk tidsresa till framtiden.

Svenska Kryonikföreningen hjälper bosatta i Sverige som vill kryobevaras. I dagsläget fokuserar vi på att erbjuda information och på sikt hoppas vi kunna bidra med praktiskt stöd.

På den här sidan finner du information om kryonik. Vi har även en Facebooksida där vi postar kortare inlägg och lättsammare material.

Välkommen till Svenska Kryonikföreningen!