Frågor och svar

Här besvarar vi vanliga frågor om kryonik.

Hur går jag praktiskt tillväga om jag vill be kryopreserverad? 

Faktiskt är det numera relativt enkelt att arrangera för kryopreservering. Se sidan ”Arrangemang” för en utförlig beskrivning.

Är det dyrt med kryopreservering som begravningsmetod? 

Både ja och nej. Kostnaden för kryopreservering hos en etablerad amerikansk kryonikorganisation börjar från cirka 250 tkr. Större delen av denna summa investeras för att avkastningen ska kunna betala underhållskostnader på obestämd tid framöver. Vanligast är dock att kostnaden finansieras med livförsäkring. För en vanlig frisk person behöver kostnaden inte bli högre än 50 kronor i månaden.

Vilka kryonikorganisationer rekommenderar ni?

I dagsläget rekommenderar vi Cryonics Institute eftersom de accepterar svenska livförsäkringar utan problem. På sikt hoppas vi även kunna erbjuda stöd för medlemskap i Alcor Life Extension Foundation. CI är betydligt billigare än Alcor och än så länge har alla våra medlemmar valt denna. Vi noterar också att det finns en rysk organisatios, KrioRus. Därutöver rekommenderar vi som komplement ett medlemskap i Cryonics UK. De erbjuder värdefullt praktiskt stöd på plats i Sverige om en kryopreservering skulle bli aktuell.

Blir inte skadorna vid kryopreservering för stora för att kunna repareras? 

Ifall kryopreserveringen görs under bra förhållanden tror vi chanserna är goda att tillräckligt mycket information bevaras för att teoretiskt kunna återskapa personen. Sedan cirka två decennier tillbaka har de stora kryonikorganisationerna ersatt direkt frysning med långsam nedkylning där vävnader sakta stelnar i princip utan att iskristaller bildas. En annan fråga är om famtida teknologi kommer att kunna reparera skadorna. Frågan är såvitt vi vet öppen och obesvarad även om vi är optimistiska.

Ifall någon hävdar att cellerna förstörs av iskristaller vid nedkylning är detta alltså direkt felaktigt. Så var det kanske förr men numera är metoderna som används mer avancerade och isbildning vid nedkylning kan i princip undvikas helt och hållet.