Frågor och svar

Här besvarar vi vanliga frågor om kryonik.

Hur går jag praktiskt tillväga om jag vill be kryobevarad? 

Du tar kontakt med en kryonikorganisation och ansöker om medlemskap. Det finns tre större organisationer som arrangerar kryobevaring: Alcor Life Extension Foundation, Cryonics Institute och Tomorrow Biostasis. Vi rekommenderar Tomorrow Biostasis då det är den ledande europeiska organisationen. Som en bonus är det även mycket lätt att bli medlem.

När du har kontrakt för kryobevaring är det viktigt att du håller din kryonikorganisation underrättad om försämringar i ditt hälsotillstånd så att de kan finnas på plats när du behöver. Det är viktigt att minimera tiden från det att en patient dödförklaras till nedkylning. Du bör även verka för att stärka den lokala förmågan där du bor, förslagsvis inom ramen för Svenska Kryonikföreningen.

Är det dyrt med kryobevaring istället för begravning? 

Både ja och nej. Kostnaden för kryobevaring hos en etablerad kryonikorganisation börjar från cirka 250 tkr. Större delen av denna summa investeras för att avkastningen ska kunna betala underhållskostnader på obestämd tid framöver. Vanligast är dock att kostnaden finansieras med livförsäkring. För en vanlig frisk person behöver kostnaden inte bli högre än 100 kronor i månaden, men ofta ligger den på 300-600 kronor per månad.

Vilka kryonikorganisationer rekommenderar ni?

I dagsläget rekommenderar vi Tomorrow Biostasis som är den ledande kryonikorganisationen i Europa. Det är enkelt att teckna ett medlemskap och Tomorrow är sannolikt den organisation som bäst kan hantera ett fall i Europa, om kryonikbevaring blir aktuellt.

Ett billigare alternativ är amerikanska Cryonics Institute. De har låga avgifter och accepterar svenska livförsäkringar utan problem. I priset ingår endast långtidsförvaring i USA varför deras medlemmar på egen hand behöver planera för omhändertagande och transport inför kryobevaring. En möjlighet är att ta hjälp av Cryonics UK som är specialiserade på detta.

I USA finns även Alcor Life Extension Foundation som är en stabil och pålitlig aktör i ungefär samma prisklass som Tomorrow.

Vi noterar till sist att det även finns en rysk organisation, KrioRus, men vi avråder tills vidare från denna på grund av en turbulent ledningssituation.

Blir inte skadorna vid kryobevaring för stora för att kunna repareras? 

Ifall kryobevaringen görs under bra förhållanden tror vi chanserna är goda att tillräckligt mycket information bevaras för att teoretiskt kunna återskapa personen. Sedan cirka två decennier tillbaka har de stora kryonikorganisationerna ersatt direkt frysning med långsam nedkylning där vävnader sakta stelnar i princip utan att iskristaller bildas. En annan fråga är om framtida teknologi kommer att kunna reparera skadorna. Frågan är såvitt vi vet öppen och obesvarad även om vi är optimistiska.